top of page

Työsuhdepyörä luontoisetuna 

Vaikuttaako pyöräetu muihin etuihin ja vähennyksiin? 

Pyöräetu vaikuttaa ainoastaan työsuhdematkalippuetuun. Työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on yhteensä 3 400 euroa vuodessa, eli molemmat edut kuluttavat samaa kokonaissummaa. Näin ollen, jos käytät vuodessa 1200 euroa työsuhdepyöräetuun, voit käyttää samana vuonna vielä 2200 euroa työsuhdematkalippuetuun. Pyöräetu ei vaikuta muihin etuihin ja vähennyksiin. 

 

Vaikuttaako pyöräetu eläkkeen kertymiseen? 

Eläkemaksut määräytyvät kokonaispalkan mukaan eli pyöräetu ei vaikuta niihin. 

 

Miten polkupyörä määritellään polkupyöräedussa? 

Verottajan ohjeistuksen mukaan työsuhdepyöräksi hyväksytään ajoneuvolaissa määritellyt polkupyörät. Työsuhdepyörä voi olla perinteinen tai sähköavusteinen polkupyörä (sähköavusteisen pyörän teho voi olla suurimmillaan 250 W ja avustettu nopeus korkeintaan 25 km/h). 

Ajoneuvolain (82/2021) 28 §:n määritelmä polkupyörästä: 

Polkupyörällä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön tai tavaran kuljettamiseen valmistettua polkimin tai käsikammin varustettua ja täysin tai pääosin lihasvoimalla käytettävää vähintään kaksipyöräistä ajoneuvoa. Polkupyörä voi myös olla varustettu sellaisilla yhteenlasketulta jatkuvalta nimellisteholtaan enintään 250 watin tehoisilla sähkömoottoreilla, jotka toimivat vain poljettaessa ja kytkeytyvät toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tunnissa (sähköavusteinen polkupyörä). Sähkömoottorit voivat kuitenkin toimia polkematta, jos nopeus on enintään kuusi kilometriä tunnissa. 

Mitä tässä laissa säädetään polkupyörästä, sovelletaan myös sellaiseen potkupyörään ja muuhun vastaavaan moottorittomaan ajoneuvoon, jolta koon tai käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista edellyttää heijastin- ja valaisinvaatimusten sekä muiden polkupyörää koskevien keskeisten turvallisuusvaatimusten täyttymistä. 

Lähde: Ajoneuvolaki (82/2021) 28 § 

 

Pitääkö minun ilmoittaa pyöräedusta verotuksessa? 

Ei tarvitse. Työnantaja ilmoittaa työntekijän pyöräedun verotusarvon joka kuukausi tulorekisteriin. Ilmoitus perustuu tiedoille, jotka Etufillari toimittaa työnantajalle automaattisesti kuukausittain.  

bottom of page