top of page

Käyttöönoton jälkeen

 

Mitä pyörälle tapahtuu, jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa tai työsuhde päättyy kesken vuokrakauden? 

Työsuhteen päättymisen menettelytapa määritellään yrityksesi polkupyöräetupolitiikassa. Eläköitymis- ja irtisanoutumistapauksissa työntekijällä on velvollisuus lunastaa pyörä itselleen. Pyörä voidaan myös siirtää uuden työnantajan toi toisen palvelumme käyttäjän nimiin. Pyörä voidaan myös siirtää välityspalveluumme, jonka kautta pyörälle voi löytyä uusi käyttäjä. Välityspalvelusta voit lukea lisää yrityksesi pyöräetupolitiikasta. 

 

Mitä pyörälle tapahtuu, jos työntekijän palkansaanti keskeytyy? 

Luontoisetu pysyy normaalisti voimassa vapaiden ja poissaolojen ajan siltä ajalta, kun saa palkkaa. Palkansaanti voi keskeytyä työsuhteen aikana esimerkiksi vuorotteluvapaan, hoitovapaan, opintovapaan tai lomautuksen takia. Jos keskeytys on 6 kuukautta tai alle, työntekijä voi maksaa pyörän kuukausivuokran työnantajalle, jolloin etu jatkuu normaalisti. Kuukausivuokra voidaan myös pidättää viimeisestä palkasta ennen poissaoloa. 

 Mikäli poissaolosta tulee alkuperäistä arvioita pidempi, niin ylimenevältä ajan osalta pidätys voidaan tehdä paluun jälkeisestä ensimmäisestä palkasta. Jos palkanmaksu keskeytyy yli kuuden kuukauden ajaksi, työntekijä voi päättää vuokrakauden. Halutessaan työntekijä voi sopia työnantajan kanssa kuukausivuokran maksamisesta työnantajalle.  

 

Vaikuttaako pyöräetu muihin etuihin ja vähennyksiin? 

Pyöräetu vaikuttaa ainoastaan työsuhdematkalippuetuun. Työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on yhteensä 3 400 euroa vuodessa, eli molemmat edut kuluttavat samaa kokonaissummaa. Näin ollen, jos työntekijä käyttää vuodessa 1200 euroa työsuhdepyöräetuun, hän voi käyttää samana vuonna vielä 2200 euroa työsuhdematkalippuetuun. Pyöräetu ei vaikuta muihin etuihin ja vähennyksiin. 

 

Onko työsuhdepyörällä vakuutus? 

Kyllä on! Vakuutamme kaikki työsuhdepyörämme ja vakuutus sisältyy automaattisesti pyöräsi kuukausivuokraan. Vakuutus korvaa varkaus- ja vahinkotapaukset ja vakuutuksessa on 186 euron omavastuu. Vakuutuksemme ei sisällä vaatimuksia pyörän lukoista tai pyörän huollattamisesta. 

 

Milloin pyörän vuokrakausi alkaa ja miten sen pituus määräytyy? 

Työsuhdepyörän vuokrakausi alkaa aina seuraavan kokonaisen kuukauden alusta, kun työntekijä on ilmoittanut pyörän toimitustiedot (runkonumero ja toimituspäivämäärä). Tämän vuoksi tietojen ilmoittaminen ajoissa on erittäin tärkeää. 

Vuokra-ajan pituus määräytyy pyörän ostohinnan perustella, eli mitä kalliimpi pyörä, sitä pitempi vuokra-aika. Pyörän kuukausivuokra sisältää ostohinnan lisäksi rahoitus- ja vakuutuskustannukset, minkä vuoksi pyörän vuokra-aika ei ole suoraan pyörän hankintahinta / 100.  Rahoitus- ja vakuutuskustannukset ovat luonnollisesti sitä suuremmat, mitä suurempi pyörän ostohinta on. Pyörästä aiheutuvat kustannukset voi katsoa laskuristamme

Pyöräedusta saatava veroetu on sitä suurempi, mitä lähempänä pyörän kuukausivuokra on veroedun rajaa (100 €/kk). Optimoimme vuokrakauden pituudet aina lähtökohtaisesti niin, että pyöräedusta saatava veroetu on mahdollisimman suuri. Työntekijä voi kuitenkin valita myös eri pituisen vuokrakauden, jos hän haluaa.  

 

Pyöräetu palkkahallinnon näkökulmasta? 

Lähetämme joka kuukausi palkkahallintoon raportin työntekijöidenne pyöräeduista. Raportti lähetetään sähköpostin kautta, ja voitte itse valita päivämäärän, jolloin haluatte, että raportti lähetetään haluamaanne sähköpostiosoitteeseen. 

Näette raportista kätevästi alkaneet ja aktiiviset vuokrat. Raportista löytyvät työntekijöiden omat henkilökohtaiset tiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, henkilönumero, kustannuspaikka) sekä pyörän vuokra. 

Työsuhdepyörän vuokrakausi alkaa aina seuraavan kokonaisen kuukauden alusta, kun työntekijä on ilmoittanut pyörän toimitustiedot (runkonumero ja toimituspäivämäärä). Esimerkiksi jos pyörän toimitustiedot on ilmoitettu 14.8., etu alkaa 1.9. 

Verohallinnon ohjeet pyöräedun ilmoittamisesta Tulorekisteriin löytyvät Tulorekisterin ilmoitusohjeesta kohdasta 1.1.3. 

bottom of page